กิจกรรมครูอาสาเพื่อเด็ก

         กิจกรร,  "ปลุกพลังสมอง สร้างคุณธรรม เพิ่มพลังเรียนรู้"
                          
                         ชมภาพทั้งหมดของกิจกรรมครูอาสาได้ที่                                                        http://bansrangsuk.blogspot.com/