กิจกรรมเพื่อเด็ก

         กิจกรร,  "ปลุกพลังสมอง สร้างคุณธรรม เพิ่มพลังเรียนรู้"
                          
                         ชมภาพทั้งหมดของกิจกรรมเพื่อเด็กในโรงเรียนยากจนได้ที่                        http://bansrangsuk.blogspot.com/